Đóng

lắc bi

Lắc châu 2,5 – 8 li

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Lắc châu 2,5 – 8 li Trọng lượng: 2,8 chỉ/lắc Tuổi vàng: 417, […]

11/08/2022

Lắc châu bụng 10li 3 màu

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Lắc châu bụng 10 li 3 màu Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68… […]

04/06/2022

Lắc châu 3 màu

  Thông tin sản phẩm Tên SP: Lắc châu 3 màu Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68… Trọng lượng: 1 […]

04/06/2022

Lắc châu xoàn 3 màu

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Lắc châu xoàn 3 màu Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68… Trọng lượng: […]

01/06/2022

Lắc châu 5li

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Lắc châu 5 li Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68… Trọng lượng: 1 […]

01/06/2022

Vòng châu bụng 8li 3 màu

Thông tin sản phẩm Tên sản phẩm: Vòng châu bụng 8li 3 màu Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68,… Trọng […]

01/06/2022