Đóng

Nhẫn Nữ

18/06/2022

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cà rá nữ

Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68 …

Chủng loại: Cà rá nữ

Màu sắc nhẫn: Vàng, trắng

Màu sắc đá chủ: Trắng

Chi tiết đá được sử dụng trên sản phẩm:

Hình dạng đá chủ: Kim cương

Đá tấm: 1.4 x 1.4, 1.5 x 1.5, 1.6 x 1.6 (li).

Đá chủ: 7.50 x 7.50 (li)

Size: Theo yêu cầu

Thương hiệu: Trung Hiền TG

Chi tiết sản phẩm