Đóng

Nhẫn Nữ

17/06/2022

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cà rá nữ

Tuổi vàng: 417, 600, 610, …

Chủng loại: Cà rá nữ

Màu sắc nhẫn: Vàng, trắng

Chi tiết đá được sử dụng trên sản phẩm:

Đá tấm: 1.2 x 1.2, 1.5 x 1.5, 2.0 x 2.0, 2.5 x 2.5 (li).

Đá chủ: 6.50 x 6.50 (li)

Size: Theo yêu cầu

Thiết kế: Nhận làm theo đơn đặt hàng

 

Chi tiết sản phẩm