Đóng

Nhẫn Nữ

20/06/2022

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cà rá nữ

Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68,…

Màu sắc nhẫn: Vàng, trắng

Màu sắc đá chủ: Trắng

Đá tấm: 1.1 x 1.1, 1.3 x 1.3, 1.4 x 1.4, 1.5 x 1.5, 1.6 x 1.6, 1.75 x 1.75, 3.0 x 3.0, 3.25 x 3.25 (li)

Đá chủ: 6.5 x 6.5 (li)

Size: Theo yêu cầu

Thiết kế: Nhận làm theo đơn đặt hàng

 

Chi tiết sản phẩm