Đóng

Nhẫn Nữ

24/06/2022

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Cà rá nữ

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cà rá nữ

Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68,…

Màu sắc nhẫn: Vàng, trắng

Màu sắc đá chủ: Trắng

Đá tấm: 1.5 x 1.5, 1.75 x 1.75, 1.9 x 1.9, 2.0 x 2.0, 2.25 x 2.25, 1.5 x 2.5, 2.75 x 2.75, 3.5 x 3.5 (li)

Đá chủ: 7.5 x 7.5 (li)

Size: Theo yêu cầu

Thiết kế: Nhận làm theo đơn đặt hàng

 

Chi tiết sản phẩm