Đóng

Nhẫn Nam

22/06/2022

Cà rá nam

Cà rá nam

Cà rá nam

Thông tin sản phẩm

Tên sản phẩm: Cà rá nam

Tuổi vàng: 417, 60, 61, 68,…

Màu sắc nhẫn: Vàng, trắng

Màu sắc đá chủ: Trắng

Hình dạng đá chủ: Kim cương

Đá tấm: 1.0 x 1.0, 1.1 x 1.1, 1.2 x 1.2, 1.3 x 1.3, 1.4 x 1.4, 1.5 x 1.5, 1.6 x 1.6, 1.8 x 1.8,  2.25 x 2.25 (li)

Đá chủ: 7.5 x 7.5 (li)

Size: Theo yêu cầu

Thiết kế: Nhận làm theo đơn đặt hàng

Chi tiết sản phẩm