Đóng

Vòng Ximen

20 Tháng Hai, 2020

Vòng V0027

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Vòng ximen bản 3li

Trọng lượng:  5 chỉ – 6 chỉ/1 bộ

Màu sắc: Vàng