Đóng

Vòng

11 Tháng Một, 2020

Vòng V0016

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Vòng ống nhỏ

Trọng lượng:  6 chỉ – 7 chỉ/1 bộ

Màu sắc: Vàng