Đóng

Vòng Hột

15 Tháng Một, 2020

Vòng V00009

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Vòng hột

Trọng lượng:  1.5 chỉ – 2.5 chỉ/1 vòng

Màu sắc: Vàng