Liên hệ
DNTN VBĐQ TRUNG HIỀN TG 
Cửa hàng: 51 - Nguyễn Huệ - Phường 1 - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang
ĐT: 0273.3879999  - Fax: 0273.877728
Email: trunghienj@gmail.com
 
XƯỞNG SẢN XUẤT:
999 - 17/1 Ấp Bắc - Phường 10 - Tp.Mỹ Tho - Tiền Giang
ĐT: 0273.3628888 - Fax: 0273.3976363
Email: trunghientg457@yahoo.com

 

 

 

 

 

 
VIDEO CLIP

IMAGES