Đóng

Tin tức

10 Tháng Một, 2020

Vòng V0005

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Vòng sisma

Trọng lượng:  2 chỉ – 3 chỉ

Màu sắc: Vàng