Đóng

Vòng Lò Xo

16 Tháng Ba, 2020

VLX00003

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Vòng châu bụng 10li

Trọng lượng: 2 chỉ – 2.5 chỉ/ 1 vòng

Màu sắc: Vàng