CỬA HÀNG

51 NGUYỄN HUỆ-PHƯỜNG 1-TP MỸ THO-TIỀN GIANG

ĐIỆN THOẠI 02733879999 FAX:0273877728

EMAIL:TRUNGHIENJ@GMAIL.COM

 

TUYỂN DỤNG: NV TƯ VẤN BÁN HÀNG

(SHOWROOM CHUẨN BỊ KHAI TRƯƠNG 2018)

(Xem chi tiết tại: http://trunghientg.vn/index.php?lang=vi&com=tuyen-dung&id=21 )

VIDEO CLIP

IMAGES