Đóng

Dây chuyền

10 Tháng Một, 2020

Dây Chuyền D0015

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Dây cong khế đúc

Trọng lượng:  (Liên hệ)

Màu sắc: Vàng