Đóng

Dây chuyền

18 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0008

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Dây châu 3-5li

Trọng lượng:  4.5 chỉ – 5.0 chỉ

Màu sắc: Vàng