Đóng

Dây chuyền

21 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0004

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Dây châu 2.5 – 8li

Trọng lượng:  7 chỉ – 7.3 chỉ

Màu sắc: Vàng