Đóng

Tuyển dụng

KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

*Mô tả chi tiết công việc Thực hiện chế tạo, lắp ráp khuôn. – Nhận bản vẽ và chỉnh sửa […]

29 Tháng Sáu, 2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

*Mô tả chi tiết công việc – Quản lý xuất – nhập – tồn kho tất cả các kho hàng […]

29 Tháng Sáu, 2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU CHI

*Mô tả chi tiết công việc – Thực hiện chi tiền theo các chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ […]

27 Tháng Sáu, 2020

NHÂN VIÊN HCNS

*Mô tả chi tiết công việc – Chịu trách nhiệm cùng phối hợp thực hiện các công việc hành chính […]

25 Tháng Sáu, 2020