Đóng

Tuyển dụng

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

*Mô tả chi tiết công việc _  Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc Công ty về hoạt […]

25 Tháng Mười Một, 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Mô tả chi tiết công việc – Quản lý và điều hành Phòng Kế toán. _ Đào tạo và hướng […]

25 Tháng Mười Một, 2020

KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO

*Mô tả chi tiết công việc Thực hiện chế tạo, lắp ráp khuôn. – Nhận bản vẽ và chỉnh sửa […]

29 Tháng Sáu, 2020

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

*Mô tả chi tiết công việc – Quản lý xuất – nhập – tồn kho tất cả các kho hàng […]

29 Tháng Sáu, 2020

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THU CHI

*Mô tả chi tiết công việc – Thực hiện chi tiền theo các chứng từ hợp lệ, vào sổ quỹ […]

27 Tháng Sáu, 2020