Đóng

Tuyển dụng

KẾ TOÁN SẢN XUẤT

*Mô tả chi tiết công việc: – Kiểm tra và đối chiếu số liệu chứng từ của hoạt động sản […]

14 Tháng Mười Hai, 2020

KẾ TOÁN THỐNG KÊ

*Mô tả chi tiết công việc: – Nhập và theo dõi, thống kê tất cả các số liệu về hàng […]

14 Tháng Mười Hai, 2020

KẾ TOÁN TRƯỞNG

*Mô tả chi tiết công việc – Quản lý và điều hành Phòng Kế toán. _ Đào tạo và hướng […]

12 Tháng Mười Hai, 2020

PHÓ QUẢN ĐỐC

*Mô tả chi tiết công việc: – Triển khai thực hiện công việc theo sự phân công của Quản đốc […]

7 Tháng Mười Hai, 2020

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH

*Mô tả chi tiết công việc _  Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc Công ty về hoạt […]

7 Tháng Mười Hai, 2020

KẾ TOÁN THUẾ

*Mô tả chi tiết công việc: – Lập tờ khai thuế GTGT, TNDN hàng tháng, hàng quý và báo cáo tài […]

7 Tháng Mười Hai, 2020