Đóng

Tin tức

Nhẫn NU0002

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Cara nữ Trọng lượng:  1.0 chỉ – 1.3 […]

16 Tháng Ba, 2020

Vòng V0026

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Vòng ximen bản 3li Trọng lượng:  5 chỉ […]

20 Tháng Hai, 2020

Vòng V00018

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Vòng kim tiền Trọng lượng:  1.3 chỉ – […]

19 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0006

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây ống Trọng lượng:  3.0 chỉ – 3.5 chỉ […]

18 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0008

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây châu 3-5li Trọng lượng:  4.5 chỉ – […]

18 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0009

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây cong khế ghép ống Trọng lượng:  9p0 – […]

14 Tháng Hai, 2020