Đóng

Lắc

Lắc tay LT0014

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay châu lưới kim tiền Trọng lượng:  […]

16 Tháng Ba, 2020

Lắc tay LT0013

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay châu bụng 12li Trọng lượng:   1.8 […]

20 Tháng Hai, 2020

Lắc tay LT0012

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay hột Trọng lượng:   2 chỉ – […]

11 Tháng Một, 2020

Lắc tay LT0011

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay châu xoàn Trọng lượng:  1.5 chỉ […]

11 Tháng Một, 2020

Lắc tay LT0001

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay châu xoàn Trọng lượng:  2 chỉ […]

10 Tháng Một, 2020

Lắc tay L0001

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Lắc tay đúc Trọng lượng:  (liên hệ) Màu sắc: […]

10 Tháng Một, 2020