Đóng

Dây chuyền

Dây chuyền D0003

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây bông dừa Trọng lượng:  3.0 chỉ – […]

16 Tháng Ba, 2020

Dây chuyền D0004

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây châu 2.5 – 8li Trọng lượng:  7 […]

21 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0005

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Kiềng cổ dẻo Trọng lượng:  3.0 chỉ – […]

18 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0006

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây ống Trọng lượng:  3.0 chỉ – 3.5 chỉ […]

18 Tháng Hai, 2020

Dây chuyền D0007

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây châu 3-5-8li Trọng lượng:  7.5 chỉ – […]

18 Tháng Hai, 2020

Dây Chuyền D0015

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry Tuổi vàng : 600 Chủng loại: Dây cong khế đúc Trọng lượng:  (Liên hệ) Màu […]

10 Tháng Một, 2020