Đóng

Bông tai

14 Tháng Một, 2020

Bông tai đuôi đẩy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thương hiệu: Trung Hiền TG Jewelry

Tuổi vàng : 600

Chủng loại: Bông tai đuôi đẩy

Trọng lượng:  4 phân- 5 phân/1 đôi

Màu sắc: Vàng